Case Main A320,Cpu Ryzen 5 2600,Ram 8g ,SSD 120G,Hdd 500G,Vga gtx1050

12,000,000  10,200,000 

Danh mục:

STT TÊN THÔNG SỐ KỸ THUẬT BẢO HÀNH
1 MAIN GIGA,ASUS A320 36 Tháng
2 CHIP AMD RYZEN 5 2600 36 Tháng
3 RAM 8G/2666 36 Tháng
4 SSD SSD120G 36 Tháng
5 HDD 500G 12 THÁNG
6 VGA CAR MÀN HÌNH GTX1050 2G (new like) 06 Tháng
7 POWER NGUỒN SAMA 535 24 Tháng
8 Case Vỏ Case XIMANTECH 12 tháng

There are no reviews yet.

Be the first to review “Case Main A320,Cpu Ryzen 5 2600,Ram 8g ,SSD 120G,Hdd 500G,Vga gtx1050”

.
.
.
.